Toimitilojen kehitystrendit

Toimitilojen vajaakäyttöasteen ennustetaan nousevan vuonna 2017

Toimitilojen vajaakäyttöasteen ennustetaan nousevan vuonna 2017

Toimitilojen vajaakäyttö aste lisääntyneen vielä vuoden 2017 aikana samalla kun uudenlaisia toimitilakiinteistöja rakennetaan Helsingissä ja koko Suomessa. Viime vuonna toimistojen vajaakäyttö hipoi ennätyslukemia kun se nousi 13 prosenttiin. Tähän vaikuttaa kaksi trendiä. Toisaalta toimistojen käyttötarve vähenee ja toimistojen koot pienenevät. Toisaalta uudisrakentaminen kasvaa kun uudenlaisten toimistojen kysyntä kasvaa. Yritykset etsivät nykyään energiatehokkaita toimistohotellimaisia toimitiloja. Yhä […]

Uusi kiinteistöjen hyvinvointisertifikaatti nyt Suomessa

Kiinteistöjen hyvinvointisertifikaatti on rantaunut Suomeen Yhdysvalloista. WELL-sertifikaatti eli WELL Building Standard on uusi sertifiointijärjestelmä, joka mittaa kiinteistöjen vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. Kiinteistöjen ympäristövaikutuksia on jo mitattu vuosia, mutta WELL-sertifikaatti laajentaa huomion kiinteistön käyttäjien hyvinvointiin. Hyvinvointitrendistä on jo jonkin aikaa puhuttu kiinteistö- ja toimitilasektorilla, koska toimitilojen viihtyvyydellä on suuri vaikutus käyttäjien hyvinvointiin ja hyvinvoivat työntekijät puolestaan tekevät parempaa […]

Joustotyö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja lisää coworking -keskuksia

Joustotyö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja lisää coworking -keskuksia

Joustotyöllä usein tarkoitetaan perinteistä etätyötä. Aloilla kuin aloilla on päiviä, jolloin työtehtäviä voi hoittaa kotoa käsin. Termi joustotyö viittaa kuitenkin myös niihin moninaisiin aloihin, jotka eivät alunalkaenkaan vaadi konkreettista toimistoa. Esimerkiksi IT-alan työntekijät tai journalistit voivat tehdä töitä siellä, missä heillä on käytössää tietokone ja internetti – eli melkein missä vain. Joustotyö tarjoaa uusia ratkaisumalleja […]

Tapausesimerkki biofilian integroinnista toimitila -suunnitteluun

Tapausesimerkki biofilian integroinnista toimitila -suunnitteluun

Yhdysvaltain armeijan tukikohdassa insinööri-toimisto (USACE) Seattlessa on saanut tunnustusta arkkitehtuurista, jossa biofiliset elementit ovat keskeisessä roolissa. Biofilia, eli ‘ihmisen luontainen yhteys luontoon’, tarkoittaa esimerkiksi luonnon tai luonto symboloivien elementtien tuomista arkkitehtuuriin. Kaikessa suunnittelussa pyritään maksimoimaan yhteys luontoon ja luonnonvalon estoton pääsy tiloihin.

Tavoitteena ympäristöystävällinen nollaenergiarakentaminen

On laskettu, että rakennusten energiankulutusta voitaisiin laskea jopa 30 %:lla vain käyttämällä energiaa tehokkaammin. Toiset 25 % saataisiin aikaan muuntamalla nykyinen rakennuskanta energiatehokkaammaksi. Ilmastositoumusten tavoittelussa auttaisi huomattavasti jos rakennuksista tehtäisiin 0-hiilijäljen jättäviä rakennuksia. Tulevaisuuden rakennukset ovat enenevissä määrin näitä nolla-energiarakennuksia.

Avokonttoreiden hyvät ja huonot puolet

Avokonttoreiden hyvät ja huonot puolet

Avokonttorit ovat yhä suositumpia. Lisääväthän ne työntekijöiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Innovaatiset ideat syntyvät, kun työntekijät voivat vapaasti heitellä ideoita ilmaan.