Toimitilauutiset

Liiketilaa Turussa

Stockmann Real Estate vuokrasi liiketilat S- ryhmälle

Tavaratalojätti Stockmann ilmoitti heinäkuun 2017 alussa myyvänsä Stockmann Herkku- liiketoiminnan S-ryhmälle, jotka muuttanevat liiketilat S-market elintarvikekaupoiksi. Kiinteistöalan toimija Stockmann Liiketoiminnan myymisen johdosta ja tilojen vuokraamisen myötä S-ryhmästä tulee Stockmann Real Estaten liiketilojen päävuokralainen. Kaiken kaikkiaan S-ryhmä vuokraa kuusi liiketilaa Stockmann tavaratalojen yhteydestä. Tämän jälkeen Stockmannin omistamista tiloista tavaratalon omassa käytössä on pinta-alasta alle puolet. Kiinteistöuutisten […]

Uusi kiinteistöjen hyvinvointisertifikaatti nyt Suomessa

Kiinteistöjen hyvinvointisertifikaatti on rantaunut Suomeen Yhdysvalloista. WELL-sertifikaatti eli WELL Building Standard on uusi sertifiointijärjestelmä, joka mittaa kiinteistöjen vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. Kiinteistöjen ympäristövaikutuksia on jo mitattu vuosia, mutta WELL-sertifikaatti laajentaa huomion kiinteistön käyttäjien hyvinvointiin. Hyvinvointitrendistä on jo jonkin aikaa puhuttu kiinteistö- ja toimitilasektorilla, koska toimitilojen viihtyvyydellä on suuri vaikutus käyttäjien hyvinvointiin ja hyvinvoivat työntekijät puolestaan tekevät parempaa […]

Uusi arvonlisäverotus muuttaa kiinteistön käsitettä

Vuoden 2017 alussa voimaan astuvat muutokset arvonlisäverotuksessa merkitsevät merkittäviä muutoksia kiinteistöjä koskevaan säätelyyn. Kiinteistön käsite sekä kiinteistöön kohdistuvien palvelujen tulkinta muuttuu lakimuutoksen myötä. Taustalla on EU:n jäsenmaita velvoittava asetus. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kiinteään omaisuuteen liittyvien palvelujen tarjontaa ja arvonlisäverotusta. Lakimuutos laajentaa kiinteistön käsitettä. Kiinteistöna pidetään nyt myös pysyvää, kiinteistöön liitoksissa olevaa konetta tai laitetta, […]

Coworking-konsepti käytössä myös Lohjalla

Myös Lohjan kunta on saanut oman cowork -työtilansa. Juuri perustettu Luovan Talouden Tehdas on yhteistyöskentelytila, jonka on tarkoitus tuoda nimenomaan luovien alojen yritykset saman katon alle.

Tapausesimerkki biofilian integroinnista toimitila -suunnitteluun

Tapausesimerkki biofilian integroinnista toimitila -suunnitteluun

Yhdysvaltain armeijan tukikohdassa insinööri-toimisto (USACE) Seattlessa on saanut tunnustusta arkkitehtuurista, jossa biofiliset elementit ovat keskeisessä roolissa. Biofilia, eli ‘ihmisen luontainen yhteys luontoon’, tarkoittaa esimerkiksi luonnon tai luonto symboloivien elementtien tuomista arkkitehtuuriin. Kaikessa suunnittelussa pyritään maksimoimaan yhteys luontoon ja luonnonvalon estoton pääsy tiloihin.

Tavoitteena ympäristöystävällinen nollaenergiarakentaminen

On laskettu, että rakennusten energiankulutusta voitaisiin laskea jopa 30 %:lla vain käyttämällä energiaa tehokkaammin. Toiset 25 % saataisiin aikaan muuntamalla nykyinen rakennuskanta energiatehokkaammaksi. Ilmastositoumusten tavoittelussa auttaisi huomattavasti jos rakennuksista tehtäisiin 0-hiilijäljen jättäviä rakennuksia. Tulevaisuuden rakennukset ovat enenevissä määrin näitä nolla-energiarakennuksia.