Uusi kiinteistöjen hyvinvointisertifikaatti nyt Suomessa

Kiinteistöjen hyvinvointisertifikaatti on rantaunut Suomeen Yhdysvalloista. WELL-sertifikaatti eli WELL Building Standard on uusi sertifiointijärjestelmä, joka mittaa kiinteistöjen vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin.

Kiinteistöjen ympäristövaikutuksia on jo mitattu vuosia, mutta WELL-sertifikaatti laajentaa huomion kiinteistön käyttäjien hyvinvointiin. Hyvinvointitrendistä on jo jonkin aikaa puhuttu kiinteistö- ja toimitilasektorilla, koska toimitilojen viihtyvyydellä on suuri vaikutus käyttäjien hyvinvointiin ja hyvinvoivat työntekijät puolestaan tekevät parempaa tulosta.

Kiinteistöjen sisätilojen viihtyvyys vaikuttaa siis yritysten tuottavuuteen, mutta viihtyvyys vaikuttaa myös houkuttelevuuteen. Työntekijät ovat nykyaikana yhä valveutuneempia toimitilaympäristöstään ja vaativat miellyttävää työympäristöä.

Viihtyvyys ja hyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. WELL-sertifikaatti tarkastelee seitsemää eri kategoriaa: ilma, vesi, valo, mieli, ravitsemus, kunto ja viihtyvyys. Sertifikaatilla halutaan nostaa huomio kiinteistöjen paitsi terveyteen myös hyvinvointiin. Tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja viihtyvyyttä.

WELL-sertifikaatti siis täydentää ympäristöluokituksia kuten LEED- ja BREAAM -sertifikaatteja.